Bảo Hộ Y Tế

Bảo Hộ Y Tế là các phương tiện phòng hộ tối thiểu được sử dụng trong y tế, phòng chống dịch bệnh, môi trường độc hại, … Bảo Hộ Y Tế gồm: Găng tay y tế, khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng hộ cá nhân, tạp dề bán thấm, bao tóc trùm đầu, ủng bảo hộ, bao bọc giày, tấm kính che mặt Face Shield, kính bảo hộ.

Hiển thị một kết quả duy nhất